Det finns många möjligheterna att segla med Ellen. Du kan hyra hela fartyget för din grupp eller följa med på någon av våra seglingar som är öppna för alla. Segelfartyget Ellen är K-märkta och klassade som arbetslivsmuseum och vi erbjuder dig/din grupp ett riktigt äventyr.

Ombord på ett äkta segelfartyg från 1898 får du prova på att med traditionella metoder sätta segel och vara en del av ”besättningen”. Vår erfarna besättning hjälper dig/din grupp i alla moment.

Eftersom vår hemmahamn är Beckholmen i centrala Stockholm seglar vi främst i den fantastiska skärgården utanför. Men möjligheterna att segla längre bort finns också.

Som skolfartyg är vår målgrupp främst med barn och ungdomar. Andra grupper är också varmt välkomna liksom enskilda på våra öppna seglingar.

För mer information läs mer i den kategorin som passar dig bäst. Eller hör av dig direkt till oss!