Segla med Ellen

Sedan 1992 har Stiftelsen S/Y Ellen restaurerat fartyget och byggt upp en verksamhet kring Ellen för att erbjuda en upplevelse i samverkan med naturen och förvalta en tradition av samarbetet ombord – sjömanskap och kamratskap.

Fartyget är en plattform där alla kan mötas med det gemensamma syftet att föra det framåt, samtidigt som vi växer med uppgiften och utmanar våra sociala och fysiska gränser…

Det finns många möjligheterna att segla med Ellen. Du kan hyra hela fartyget för din grupp eller följa med på någon av våra seglingar som är öppna för alla. Segelfartyget Ellen är K-märkt och klassad som ett arbetslivsmuseum och vi erbjuder dig/din grupp ett riktigt äventyr.

Ombord på ett äkta segelfartyg från 1898 får du prova på att med traditionella metoder sätta segel och vara en del av “besättningen”. Vår erfarna besättning hjälper dig/din grupp i alla moment.

Eftersom vår hemmahamn är Beckholmen i centrala Stockholm seglar vi främst i den fantastiska skärgården utanför. Möjligheterna att segla längre bort finns också.

Som skolfartyg är vår målgrupp främst med barn och ungdomar. Andra grupper är också varmt välkomna liksom enskilda personer på våra öppna seglingar.

För mer information läs mer i den kategorin som passar dig bäst, eller hör av dig direkt till oss!

Samarbetet ombord på ett skolsegelfartyg

– ett vinnande koncept

På kollo och skolseglingar, men även privata seglingar om kunden efterfrågar teambuilding, då jobbar vi efter 3 vaktlag:

Styrbord, Babord och Midskepps vakt som tilldelas 1-2 instruktörer som följer med laget i alla moment ombord. Inom laget har ni ansvar för varandra och era instruktörer/ledare har ansvar för laget. Förr i tiden gick man på vakt oftast 4 timmar i taget för att någon alltid behövde styra fartyget. Idag använder vi vaktsystemet för att alla ska få testa på varje moment, så vi roterar på olika poster under en vakt och var 4:e timme byter hela vaktlaget uppgift.

Däcksvakt: Sätter segel, utför olika seglingsmanövrar, bärgar segel och håller fartyget ”Ship-shape”

Navigationsvakt: Delas in på posterna Rorgängare, Navigatörer, Utkikar, Bojvakt och fritörnar (vilar/hjälper däcksvakten)

Byssavakt: Förbereder fika, måltider, diskar och städar under däck. När sysslorna är gjorda eller i väntan på bullarna finns det tid för att spela kort, rita eller kanske ligga i hajnätet på frivakt.

Utbildningsvakt har vi ibland på det som är våra avancerade ”Fortsättningskollon” eller om kunden efterfrågar egna teoripass. Håller våra instruktörer i dessa kan det innebära allt från knop-skola till sjömanssånger eller att lära sig mer om hur segel och vind fungerar.

Bli besättning?

För dig som har seglat med oss flera gånger eller har andra erfarenheter som ledare/seglare/skeppare kan kontakta oss för att gå vår internutbildning och segla med oss som besättning, maila till:

utbildning@syellen.se