Om Stiftelsen S/Y Ellen

Stiftelsen S/Y Ellen bildades 1992, av en grupp föräldrar vid Waldorfskolorna i Stockholm, för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet och förvalta segelfartyget med samma namn. Ellen ansågs passa väl in i syftet med att erbjuda eleverna praktiska färdigheter i hantverk och samvaro med naturen.

Fartyget har under de år som gått sedan verksamheten inleddes kommit att nyttjas för sitt ändamål i mycket stor omfattning. Årligen får i snitt 1000 barn- och ungdomar möjlighet att segla med Ellen, främst under seglingar med skolklasser och kollon i Stockholms skärgård, men även tidigare på långresor och deltagande i Tall Ships´ Races i Östersjön. Stegvis och målmedvetet har det 125-åriga, originalriggade segelfartygets status kunnat restaurerats och uppdaterats till att motsvara alla erforderliga certifikatskrav. På Ellen sätter vi säkerheten först och lär ut gott samarbete och sjömanskap. Som Stiftelse är vi väldigt stolta över att, inte enbart, klara av att underhålla ett träfartyg från 1898 i gott skick utan även att vara ett framgångsrikt rederi med hög standard på säkerhetsutrustning, egenkontroll och arbetsmiljö. Ellen är ett k-märkt segelfartyg som räknas till det levande kulturarvet, ett arbetslivsmuseum som årligen har flera hundra aktiva besökare. Dessa besökare, våra seglingsdeltagare, elever och besättningsmedlemmar ingår i en sluten cirkel där brukandet av fartyget finansierar underhållet och bevarandet av Ellen, samtidigt som vi bevarar Ellen i syfte att fortsätta lära ut det unika samarbetet och samspelet vi skapar ombord!

Stiftelsen bedrivs ideellt av ett Stiftelseråd som sammanträder ca 1 gång/månad.

Stiftelserådet utgörs av:

Peter Munkert; ordf

Johan Linde

Martino Corrias

Kiki Beije

Ella Espling

Anna Grahn

2023

Stiftelsen har 1 heltidsanställd skeppare och verksamhetschef: Peter Rundström

Vi har 1-3 deltidsanställda och säsongsanställda som jobbar i projekt eller med delar av ansvaret för att rederiet ska gå runt:

Kiki Beije, bemanning & rekrytering. Aron Färedal, styrman & bås. Jenny Hedberg, projektledare Järva seglar skuta. Alexander Bertram, båtbyggare.

Sponsorer & bidragsgivare

Stiftelsen S/Y Ellen har sedan mitten av 90-talet haft ett gott samarbete med Stockholm stad och upphandlar vartannat år uppdraget som kollogård under stadens regi. Sedan 2019 har vi även inkluderat systerfartyget, Stiftelsen Solnaskutan, Constantia, i upphandlingen då intresset och väntelistan på att få åka på skutkollo har ökat och fortfarande får vi tyvärr tacka nej till många barn som inte får en plats.

Stiftelsen är en icke-vinstdrivande verksamhet och alla inkomster från seglingar går oavkortat till underhåll och personalkostnader. För att få hela verksamheten att gå runt, även vinteråret, är vi beroende av bidrag och stipendier från andra stiftelser och fonder som stöttar syftet med vår verksamhet.

Följande givare och sponsorer har bidragit till Ellens bevarande och utveckling senaste två åren:

 • Stockholms Sjömanshem (bidrag till utbildning av besättningen)
 • Konung Gustaf VI Adolfs fond för svensk kultur (bidrag till nytt ankarspel 2022-2023)
 • Prins Carl Gustafs stiftelse (bidrag till nya livvästar)
 • Stockholms Borgerskap/Grosshandelssocietet (bidrag till nya vant & barduner 2022-2023)
 • Riksantikvarieämbetet – bidrag till arbetslivsmuseer (bidrag till nya vant & barduner 2022-2023)
 • Olle Enqvists stiftelse
 • Stockholms Fjällkoloniförening (bidrag till Östersjötogten – ungdomssegling)
 • Abraham Rydbergs stiftelse (bidrag till Östersjötogten -ungdomssegling)
 • Sail Training Association – Sweden (bidrag till Östersjötogten – ungdomssegling)
 • Flottans Ungdomsstiftelse (bidrag till Östersjötogten – ungdomssegling)
 • Gålöstiftelsen (bidrag till kolloförstärkning)
 • Gålöstiftelsen (bidrag till projektet Järva seglar skuta)

För att bidra till verksamheten som sponsor eller ingå ett samarbete, skriv till: info@syellen.se

Ett annat sätt att stödja verksamheten som privatperson är att bli medlem i stödföreningen Ellens vänner!

För att bli medlem se under meny “Ellens vänner”