Stiftelsen S/Y Ellen bildades 1992 för att bedriva barn- och ungdomsverksamhet med segelfartyget Ellen. Fartyget har under de år som gått sedan verksamheten inleddes kommit att nyttjas för sitt ändamål i mycket stor omfattning. Årligen får i snitt 1000 barn- och ungdomar möjlighet att segla med Ellen, främst under seglingar med skolklasser och kollon i Stockholms skärgård, men även tidigare på långresor och deltagande i Tall Ships´ Races i Östersjön. Stegvis och målmedvetet har det 123-åriga, originalriggade segelfartygets status kunnat arbetas upp till att motsvara alla erforderliga certifikatskrav.