Hur vi behandlar personuppgifter

Stiftelsen S/Y Ellen  med organisationsnummer och föreningen Ellens vänner med organisationsnummer är både personuppgiftsansvarig men kan även vara personuppgiftsbiträde vid olika typer av behandling. Vi har ett gemensamt ansvar för de uppgifter som behandlas hanteras korrekt. 

Vi följer Dataskyddsförordningen och de  lagar och regler som gäller dataskyddsområdet.

Vi vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna och information till dem ska vara klar och tydlig.

Kontaktuppgifter till ansvarig ska alltid ingå i den information vi lämnar till de registrerade.

Har du frågor vänligen kontakta dataskydd@syellen.se. Där hanterar vi frågor gällande både stiftelsen och föreningen

Mer information om hur vi behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy S/Y Ellen och Ellens Vänner