Uppdaterad 2019-02-21

Bokning

  • Bokningen är definitiv när bokningsavgiften om 30% av totalbeloppet är betald.
  • Bokningsavgiften skall vara betald senast 10 dagar efter erhållandet av faktura, om ej andra villkor är angivna.
  • Fram till att bokningsavgiften är betald kan seglingen avbokas utan avgift.
  • Inbetald bokningsavgift återfås inte vid eventuell avbeställning.
  • Om bokningsavgiften ej är betald inom angiven tid förbehåller vi oss rätten att annullera bokningen.
  • Resterande avgift, 70% av totalbeloppet, skall erläggas senast 20 dagar före avresan.

Förändringar utanför rederiets kontroll

Rederiet reserverar sig mot förändringar beroende på myndighetsbeslut, arbetskonflikt, underleverantörers konkurs och varje annan omständighet utom rederiets kontroll.

Inställd resa

I det fall resan måste inställas eller avbrytas på grund av haveri, sjöolycka, försening på grund av dåligt väder eller p.g.a. anledning enligt ovan återbetalas avgiften endast för de dagar som inte kan utnyttjas. Rederiet ansvarar inte för kundens eventuella följdkostnader annat än vad som anges av sjölagen.

Om besättningens anvisningar inte följs

Person som inte följer besättningens anvisningar eller uppträder påverkad av alkohol eller andra droger, kan efter skepparens bedömande sättas iland på första lämpliga plats varifrån hemresan sker på egen bekostnad.

Skadegörelse

Kunden ansvarar för eventuell skadegörelse ombord.