S/Y Ellens vänner är en ideell förening som stödjer segelfartyget Ellen. Vi anordnar seglingar och aktiviteter för våra medlemmar.
Ditt medlemskap ger oss möjlighet att bidra till bevarandet av det K-märkta segelfartyget Ellen.

Bli medlem i föreningen Ellens vänner

Genom bevarandet av segelfartyget Ellen kan vi vidareförmedla kunskap om traditionellt sjömanskap och segling, ditt deltagande som medlem i föreningen bidrar även med engagemang och ekonomiskt bistånd till verksamheten i stort.
Vi är en förening som bidrar till gemenskap kring fartyget Ellen. Föreningen riktar sig till personer som har ett intresse för Ellen, traditionsfartyg, segling och traditionellt sjömanskap.

Genom att anordna aktiviteter där vi kan mötas och förkovra oss i kunskap och glädje blir vi samtidigt fler engagerade kring Ellen!

Vi har regelbundet arbetsdagar där man får vara med och bidra med sin tid, kunskap och glatt humör. Att bevara ett 120-årigt fartyg innebär mycket träarbete såsom, snickeriarbete, slipning och målning.
Vi har erfaren personal på plats som hjälper till att guida dig rätt i arbetet kring Ellen.
Ingen förkunskap krävs, all hjälp tas tacksamt emot!


Medlemsavgift 2023

Vuxen 200 kr

Ungdomar/pensionärer 50   kr

Familj 450 kr

Varmt välkommen i gemenskapen!


ÖPPEN VERKSAMHET – varje torsdagskväll

Torsdagar 5 oktober 2023 – 2 maj 2024

Öppen verksamhet på Beckholmen

Kl.17.30-20.30 och vi inleder med en enklare middag.

Vi umgås och fixar med mindre underhållsarbeten på Ellen, träarbeten och förberedande för rigg och renovering.

Alla är välkomna att delta, oavsett du är medlem eller ej, och du kan komma bara någon enstaka gång om du mest är nyfiken. Ingen föranmälan krävs men för mer info och kontakt till ansvarig på plats skriv till:

ellensvanner@syellen.se

Vi ses!