S/Y Ellens vänner är en ideell förening som stödjer segelfartyget Ellen. Vi anordnar seglingar och aktiviteter för våra medlemmar.

Ditt medlemskap ger oss möjlighet att bidra till bevarandet av det K-märkta segelfartyget Ellen. Genom bevarandet kan vi vidareförmedla kunskap om traditionellt sjömanskap och segling, samt bidra med engagemang och ekonomiskt bistånd.
Vi är en förening som bidrar till gemenskap kring fartyget Ellen. Föreningen riktar sig till personer som har ett intresse för Ellen, traditionsfartyg, segling och traditionellt sjömanskap.

Genom att anordna aktiviteter där vi kan mötas och förkovra oss i kunskap och glädje blir vi samtidigt fler engagerade kring Ellen.

Vi har regelbundet arbetsdagar där man får vara med och bidra med sin tid, kunskap och glatt humör. Att bevara ett 120-årigt fartyg innebär mycket träarbete såsom, snickeriarbete, slipning och målning.
Vi har erfaren personal på plats som hjälper till att guida dig rätt i arbetet kring Ellen.
Ingen förkunskap krävs, all hjälp tas tacksamt emot!

Varmt välkommen i gemenskapen!

Så här blir du medlem:

1. Fyll i formuläret, här är formuläret –>>