Fira kulturarvet på ett aktivt 125-årigt segelfartyg

Besök 125 års jubilerande segelfartyget Ellen på Beckholmen i Stockholm!

Ellen byggdes som seglande lastfartyg i Danmark 1898. Idag är det barn- och ungdomsverksamhet som utgör “lasten” på det K-märkta fartyget.

09.30-14.00 Öppet Skepp med fotoutställning, knopslagning och kast med kastlina! Gratis inträde!

14.00-19.00 Öppen segling.