Mat

Du som hyr fartyget för läger, klassresa, gruppresa etc ansvarar för inköp och tillagning av maten till samtliga ombord. Besättningen inkluderat. Det är därför viktigt att du stämmer av matplanering innan avresa med oss. Självklart hjälper vi till med tips och idéer

Om du har anmält dig till någon av våra seglingar för alla så ansvarar vi för maten. Titta i anmälan för mer information.

Maten på våra kolloseglingar ingår i resan.