Information om kollo och Covid-19

Information om kollo och Covid-19

Vi kör kollo som vanligt, nästan.

Coronakrisen har orsakat en samhällsnedstängning som vår generation aldrig skådat. Den leder till oro, arbetslöshet, tristess och att flera av oss kommer att mista någon vi älskar. Epidemin har redan berövat våra ungdomar på en normal skoltermin, för många den sista i grundskolan. Med denna bakgrund tror vi att kollo kommer att betyda extra mycket för så många just i sommar. Vi håller därför tummarna för att kollot blir av, just nu har vi inga besked om att det inte skulle bli det. Kommer ni ihåg när ni själva var barn? Då var ett sommarlov en evighet. Det är sommarlovet fortfarande, för dem som är barn idag. Det får vi inte glömma!

Stockholm stad har gått ut med följande information till oss arrangörer:

  1.  “Det besked vi för närvarande har från staden är att kollo utifrån folkhälsomyndighetens rekommendationer ska betraktas på samma vis som skola/fritidshem och därmed inte omfattas av regeringens beslut om förbud mot allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler deltagare än 500 personer (nytt beslut från 29 mars: 50 personer). Och i förhållande till detta har vi gjort tolkningen att vi tillsammans arbetar vidare med kolloprocessen så länge vi inte nås av ett annat besked. “
  2. “Stadsledningskontoret har tagit ett beslut kring att kollofakturan till vårdnadshavarna ska skickas ut i efterhand, i slutet av augusti, när kollosäsongen är över. Syftet med detta är att förenkla stadsdelarnas fakturahantering.”. Dvs, ni kommer att få era fakturor för kollo senare.

Ellen arbete

  • Då det går att ansluta till kollot senare, stanna hemma vid symptom vid uppstartsdagen. 
  • Utökade hygienrutiner
  • Utökade städrutiner
  • Anpassade aktiviteter
  • Handlingsplan vid misstänkta fall
  • Vi kommer att hålla oss uppdaterade under hela sommaren och justera vår policy därefter

Vid frågor kontakta kollo@syellen.se