Information om Corona och kollo

  • Inläggskategori:Allmänt / Kollo
You are currently viewing Information om Corona och kollo

Stiftelsen S/Y Ellen följer hela tiden den allmänna utvecklingen och de rekommendationer/lagar som kommer från myndigheterna. Till fjolårets kollo, 2020, tog vi fram rutiner som vi känner oss trygga med. Under seglationssäsongen 2020 (kollo plus övriga seglingar hade vi inga dokumenterade fall.

Inför årets kollosäsong kommer vi att tillsammans med Stockholms stad göra en uppdaterad riskbedömning samt en genomlysning av våra egna rutiner utifrån nuvarande kunskapsnivå. Vi kommer löpande att uppdatera och förhålla hos till det aktuella läget.

Eftersom verksamheten i huvudsak bedrivs utomhus under deltagarnas vakna tid, inga externa personer tillåts besöka fartyget/fartygen under respektive kolloperiod anser vi att ingen förhöjd risk föreligger. Vi baserar detta på Folkhälsomyndighetens riskfaktorer samt våra egna rutiner.

Deltagare och ledare ska vara symptomfria 48 h innan avresa. Vid symptom under vistelsen kontaktas våra dedikerade läkare för samråd, även vårdnadshavarna kontaktas vid behov.

Vårdnadshavare förväntas kunna inom ett dygn komma hämta sitt barn om komplikationer uppstår.

Vid frågor mejla kollo@syellen.se