Information inför årets kollon öppet skepp

You are currently viewing Information inför årets kollon öppet skepp

Kolloinformation öppet skepp på Beckholmen 31 maj
För att få möjlighet att bekanta sig med fartyget, träffa ledare, skeppare samt ställa frågor innan avresa bjuder vi in till fartygsträff.

Period 1 kl 10-12
Period 2 kl 11-12
Period 3 kl 12-14
Period 4 kl 13-15
Period 5 kl 14-16

Covid-19: På grund av den rådande coronaepidemin vill vi att ni begränsar antalet som kommer och tittar på fartyget. Varje period har även fått en egen tidslot. Vänligen respektera tiden. Självklart dyker ni inte upp om ni har sjukdomssymtom!

  • Det kommer att finns det möjlighet att köpa något att äta eller dricka
  • Det kommer även att finns möjlighet att köpa kollotröjor mm