Hjälp Ellen – köp en spik

Spread the love

Hjälp Ellen – ”Köp” en spik och känn att Du är en del av Ellen!
Arbetet i dockan tuffar vidare. Bordläggningsarbetet är i full gång. Totalt ska ca 85 meter bordläggning spikas dit med ca 600 skeppsspik!
Finansieringen behöver ytterligare skjuts för att vi ska ro projektet iland ekonomiskt – Hjälp Ellen genom att ”köpa” en eller flera av alla de 600 spikar som ska slås i.
”Pris” 25 kr per spik. Om 100 spikar blir ”sålda” så är bidraget till Ellen 2500 kr, 200 spik 5000 kr, lyckas vi med 400 spikar så är det 10 000 kr som gör att Ellen kan fortsätta sitt viktiga värv att låta barn och ungdomar uppleva känsla av ett seglande kulurarv!

Du Swishar enklast Ditt bidrag till
123 033 932 5
Har du inte swish går det också bra med Ellens BankGiro: 351-4908
Ange:
Hjälp Ellen, Ditt namn och hur många spikar du ”köper”.
Alla bidrag, stora som små är välkomna!